Sostenibilitat i responsabilitat social empresarial

Sostenibilitat

A Casa Massa tenim el compromís amb la conservació del medi ambient i reconeixem la nostra responsabilitat de conservar-lo.
Això és fruit de la reflexió i de la situació actual, però també pretenem que sigui una millora contínua, tant de part nostra com per part dels nostres clients.

Gestió de residus i estalvi de recursos

 • Recollida l’aigua de pluja, que podem conduir a les cisternes dels wc
 • Prioritat de l’ús de productes de neteja ecològics
 • Prioritat de la compra sense embalatges i, sempre que es pugui, que siguin de cartró, la qual cosa permet usar-lo com a combustible, o bé de vidre o llauna (no alumini)
 • Gestió de residus i elaboració de compostatge
 • Plaques solars per l’obtenció d’aigua calenta
 • Plaques fotovoltaiques i bateries

Sensibilització i conservació del patrimoni

 • Informació ambiental als clients de l’establiment per tal que col·laborin també amb el respecte a l’entorn
 • Manteniment de camins i difusió del territori
 • Promoció d’activitats ecoturístiques

Desenvolupament social i econòmic

 • Avaluació d’enquestes de satisfacció dels clients per implementar millores
 • Associacionisme amb les entitats del territori com element vital per al desenvolupament econòmic sostenible de la zona. Formem part de l’Associació de cases de turisme rural del Pallars Sobirà i de la Federació Lleida Rural
 • Compres a proveïdors locals per potenciar l’economia local i artesana
 • Col·laboració amb empreses del territori, que fan activitats sostenibles
 • Membres de la banca ètica Triodos
 • Membres de SomEnergia i SomConnexió
 • Col·laborem amb el projecte Gratitud per convidar als nostres clients a compensar la petjada de carboni