Responsabilitat Social Empresarial

Amb aquest document volem explicar-vos el nostre compromís amb les necessitats dels nostres grups d’interès de diferents àmbits (com són els nostres clients, els nostres proveïdors o el nostre entorn), a través d’una implicació voluntària més enllà de la legislació vigent. És fruit de la reflexió i de la situació actual, però també pretenem que sigui una millora contínua.

Vector ambiental

 • Recollida l’aigua de pluja, que podem conduir a les cisternes dels wc
 • Prioritat de l’ús de productes de neteja ecològics
 • Prioritat de la compra sense embalatges i, sempre que es pugui, que siguin de cartró, la qual cosa permet usar-lo com a combustible, o bé de vidre o llauna (no alumini)
 • Gestió de residus i elaboració de compostatge
 • Plaques solars per l’obtenció d’aigua calenta
 • Informació ambiental als clients de l’establiment per tal que col·laborin també amb el respecte a l’entorn
 • Manteniment de camins i difusió del territori

Vector social

 • Disponibilitat davant les demandes dels clients
 • Avaluació d’enquestes de satisfacció dels clients per implementar millores
 • Associacionisme amb les entitats del territori com element vital per al desenvolupament econòmic sostenible de la zona. Formem part de l’associació de cases de turisme rural del Pallars Sobirà
 • Assistència a formació de manera continuada
 • Web actualitzada contínuament i resposta ràpida per correu-e o telèfon en menys de 24h

Vector econòmic

 • Compres a proveïdors locals
 • Col·laboració amb els ramaders del poble i amb empreses del territori, que fan activitats sostenibles
 • Membres de la banca ètica