• Un lloc per perdre's... Mònica


Allotjament especialitzat per a senderistes i cicloturistes

Casa Massa, Certificació benvinguts
  • Afavorim la pràctica del senderisme i del cicloturisme
  • Comptem amb la infraestructura necessària perquè els clients puguin tenir cura del seu material tècnic.
  • Us podem aconsellar correctament.
  • Tenim informació pràctica de la zona, les rutes més interessants i suggerències de la millor manera de realitzar-les
  • La nostra oferta d’àpats cobreix les necessitats bàsiques i alhora existeix flexibilitat d’horaris.
  • Complim estàndards similars als europeus, i som revisats de manera independent

Fotos